Vaixells de lloguer fondejats al mar del Carib
CERCAR CERCAR

Condicions generals d'ús

 

Condicions generals d'ús

 

 

1. Condicions generals d'ús i acceptació d’aquestes

 

1.1. Les presents condicions generals d'ús, juntament amb les condicions generals de contractació i les condicions particulars que es puguin establir, tenen com a finalitat regular la posada a disposició de la informació i les relacions comercials que sorgeixin entre Top Sailing Charter, SL (d'ara endavant, "TOP SAILING CHARTER") i els Usuaris de www.topsailingcharter.com (d’ara endavant, "Pàgina Web"). Per a la navegació per la pàgina web i/o per a la utilització dels serveis inclosos a la mateixa, vostè adquireix la condició d'Usuari (d’ara endavant, "vostè" o "USUARIS") i accepta sense reserves de cap classe, totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Ús, així com, si s'escau, les Condicions Generals de Contractació i les condicions particulars.

 

1.2. TOP SAILING CHARTER no serà responsable, ni indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l'ús de la Pàgina Web que sigui contrari a l'establert en aquestes condicions d'ús, o si és el cas, de les Condicions Generals de Contractació i de les condicions particulars;

 

1.3. TOP SAILING CHARTER podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les condicions generals de contractació, i/o les condicions particulars que, si s’escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a la pàgina web amb la finalitat que puguin ser conegudes pels USUARIS.

 

2. Drets de Propietat Intel•lectual i Industrial

 

2.1. La present Pàgina Web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de TOP SAILING CHARTER, trobant-se protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel•lectual. L'accés per part de l'USUARI a la pàgina web no li atorga cap dret de propietat sobre aquests.

 

2.2. L'usuari autoritza a reproduir, distribuir i comunicar públicament les fotografies que insereixi en el seu compte d'Intranet per ser publicades a la pàgina web.

Si vostè veu a la pàgina web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel•lectual i industrial, preguem que ho posi en coneixement de TOP SAILING CHARTER el més aviat possible, enviant un correu electrònic a l'adreça info@topsailingcharter.com.

 

3. Responsabilitat Civil

 

3.1. TOP SAILING CHARTER respondrà dels danys i perjudicis que l'USUARI pugui patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina web quan aquests danys siguin directament imputables a una actuació dolosa o negligent de TOP SAILING CHARTER i en l'actuació de l'USUARI no concorre culpa o negligència . No existirà, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part de TOP SAILING CHARTER quan provi que ha complert les exigències i requisits legalment i reglamentàriament establerts i les altres atencions i diligències que exigeix la naturalesa del servei.

 

3.2. TOP SAILING CHARTER pot suspendre, retirar o cancel•lar parcialment o total els béns i/o serveis no sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ. La previsió anterior no afecta els béns i/o serveis que estan reservats per a USUARIS registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.

 

3.3. TOP SAILING CHARTER no controla, de manera general, la utilització que els USUARIS fan de la Pàgina Web, de la seva Intranet, bloc i xarxes socials vinculades. En particular, TOP SAILING CHARTER no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin la pàgina web i aquestes eines de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals d'Ús, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

 

3.4. En el cas que a la pàgina web s’hi posessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, TOP SAILING CHARTER no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas TOP SAILING CHARTER assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda a cap dels hipervincles o altres llocs d'Internet.

 

4. Exclusió de Garantia

 

4.1. TOP SAILING CHARTER no garanteix que el servei satisfaci les necessitats de l'USUARI o que s'executi sense interrupcions a temps útil, fiable o lliure d'errors. TOP SAILING CHARTER no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a TOP SAILING CHARTER.

 

4.2. És responsabilitat de l'USUARI adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys als seus equips, pèrdua de dades i robatori d'informació confidencial. En aquest efecte, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com virus, troians, etc., Així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

 

4.3. L’informació introduïda en les seccions Ofertes, Last Minute i One Way té caràcter merament informatiu i en cap cas suposa la disponibilitat dels béns i serveis oferts. La disponibilitat dels mateixos pot ser verificada pels USUARIS contactant amb TOP SAILING CHARTER per mitjà del telèfon o del correu electrònic que figuren a la pàgina web.5. Obligació dels USUARIS

 

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'USUARI es compromet a:

 

5.1. Registrar-se proporcionant dades veraces i a mantenir aquestes dades actualitzades. S’obliga a l'USUARI a no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de la Pàgina Web o de qualsevol dels seus serveis;

 

5.2. No introduir, emmagatzemar o difondre a o des de la pàgina web, Intranet, bloc o xarxes socials vinculades, qualsevol informació de caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o a qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent;

 

5.3. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web, Intranet, bloc o xarxes socials vinculades cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàg, en general, de qualsevol tercer, o d'impedir el funcionament normals d’aquests;

 

5.4. Custodiar adequadament el nom d'usuari i la Contrasenya que li sigui facilitada per l'accés a la Intranet per TOP SAILING CHARTER, es compromet a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a aquests de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar d'un ús indegut. De la mateixa manera, l'Usuari es compromet a comunicar a TOP SAILING CHARTER, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d'accés al nom d'usuari i/o la contrasenya per a un tercer;


5.5. No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través de la pàgina web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través de la pàgina web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial;

 

5.6.No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de TOP SAILING CHARTER, els seus proveïdors o tercers;

 

5.7. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel•lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;

 

5.8. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

 

 

6. Política de Privacitat

 

6.1. TOP SAILING CHARTER pot recollir informació estadística sobre l'ordinador dels USUARIS, inclosos, si s'escau, la seva adreça d'IP, sistema operatiu i tipus de navegador mitjançant un arxiu de cookies que s'emmagatzema en el disc dur del seu ordinador. Les cookies contenen informació que es transfereix al disc dur del seu ordinador.

 

Les cookies ajuden a TOP SAILING CHARTER a millorar la pàgina web i a oferir un servei millor i més personalitzat. En concret, permeten: (i) Fer una estimació sobre números i patrons d'ús, (ii) Emmagatzemar informació sobre les preferències dels USUARIS i personalitzar la pàgina web en conformitat amb els seus interessos individuals, (iii) Accelerar les cerques; (iv) Reconèixer a l'USUARI quan torni de nou a la pàgina web.

 

6.2. L'USUARI es pot negar a acceptar cookies activant la configuració al navegador que permeti refusar cookies. No obstant això, si l'usuari selecciona aquesta configuració, pot ser que no pugui accedir a determinades parts de la pàgina web o no pugui aprofitar d'algun dels serveis. Si no és que l'USUARI ha ajustat la configuració del seu navegador de manera que rebutgi cookies, el sistema produirà cookies quan es connecti a la pàgina web.

 

6.3. En alguns casos compartim informació sobre els visitants d'aquesta pàgina web, de forma anònima o agregada amb tercers, com ara anunciants, patrocinadors o auditors amb l'única finalitat de millorar els serveis. Totes aquestes tasques de processament seran regulades segons les normes legals i es respectaran tots els drets dels USUARIS en matèria de protecció de dades d'acord amb la regulació vigent.

 

6.4. La pàgina web també pot albergar publicitat pròpia, d'afiliats, o de xarxes publicitàries. Aquesta publicitat es mostra mitjançant servidors publicitaris que també utilitzen cookies per mostrar continguts publicitaris afins als USUARIS. Cada un d'aquests servidors publicitaris disposa de la seva pròpia política de privacitat, que pot ser consultada a les seves pròpies pàgines web.

 

 

7. Protecció de Dades

 

7.1 D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació: El responsable del tractament de les seves dades és TOP SAILING CHARTER S.L., amb CIF: B17975889 i domicili a Torroella De Montgrí, C / Francesc Macià, 11 - CP 17257.

 

7.2 A Top Sailing Charter, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de (i) reservar l'embarcació i confirmar la reserva, (ii) donar compliment als requisits relatius a la comptabilitat i facturació, (iii) verificar el pagament, (iv) donar compliment als requisits de seguretat, administració i jurídics de Top Sailing Charter, S.L, (v) verificar, mantenir i desenvolupar sistemes i  nàlisis estadístics, així com donar-li a conèixer, fins i tot per mitjans electrònics, qualsevol informació o publicitat que pogués ser interès de l'usuari sobre altres productes, serveis, promocions, novetats i altra informació de Top Sailing Charter, S.L que pugui considerar del seu interès. Específicament en el cas de les newsletters que seran remeses, aquestes inclouran productes o / i serveis que seran oferts per Top Sailing Charter, S.L. La base legal per al tractament de les seves dades d'acord amb les finalitats establertes anteriorment és la seva conformitat atorgada a marcar les caselles d'acceptació corresponents.

 

7.3 Les dades personals facilitades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Aquestes dades podran ser cedides a terceres empreses subcontractades per a la prestació dels serveis contractats, així com la prestació de serveis administratius, comptables o fiscals.

 

7.4 Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Top Sailing Charter, S.L estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per al exercici o la defensa de reclamacions. En ocasions i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Top Sailing Charter, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

8. Menors d'edat

 

Per caràcter general, per fer ús dels serveis oferts per la pàgina web, els menors d'edat han d'haver obtingut prèviament l'autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través de la Pàgina Web pels menors al seu càrrec. En aquells serveis en què expressament s'assenyali o estigui determinat per llei, l'accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

 

9. Durada i finalització

 

La prestació dels serveis i continguts de la pàgina web té una durada indefinida. Sense perjudici d'això, TOP SAILING CHARTER està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei i de la pàgina web i/o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s'hagués disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars.

 

10. Contractació amb tercers a través de la pàgina web

L'usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, si s'escau, formalitzi amb terceres persones connectades a través de la Pàgina Web, en concret per mitjà dels apartats "Comparteix teva experiència nàutica "i" Comunitat TSCH "s'entenen realitzades única i exclusivament entre l'usuari i el tercer. En conseqüència, l'USUARI accepta que TOP SAILING CHARTER no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu d'aquestes negociacions, converses i / o relacions contractuals o extracontractuals.  

 

 

11. Llei aplicable i jurisdicció

 

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'Usuari. Així mateix, com entitat adherida a confiança en línia i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsia relativa a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de confiança en línia (www.confianzaonline.es), encarnat en el Jurat de la Publicitat i en la Junta Arbitral Nacional de Consum.